ทีมผู้เข้าแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 18

ศูนย์ สอวน. เขตภาคเหนือ

ศูนย์ สอวน. เขตภาคตะวันออก

ศูนย์ สอวน. เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ศูนย์ สอวน. เขตภาคกลาง

ศูนย์ สอวน. เขตภาคใต้