การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 18 Thailand Olympiad in Informatics 18th จัดขึ้น ณ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เดือน 1 – 4 มิถุนายน พ.ศ. 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์